Nytt medlem

                    NYTT MEDLEM I BÅNKALL GÅRDS VENNER

ADRESSEENDRING: (Ved flytting) og NYE MEDLEMMER

Fornavn: ……………………. Etternavn:……………………………

Adresse: …………………………………… Født:……….

E-post:……………………

Mobilnr:…………………..

Sendes til epost: nielspbr@online.no eller maribon@online.no

Medlemsavgift: privat 200,-/familie 300,-/org. og bedrifter 300,– pr. år.

Beløpet kan vippses til 523886 eller overføres til konto 0540.08.53756.