Hjemmesiden er nyopprettet og er under redigering

Hjemmesiden til Bånkall Gårds Venner

ÅRSMØTE PÅ BÅNKALL 16. APRIL 2024 Kl 18-19.30

Venneforeningen har som mål å skape interesse for gården

(Hjemmesiden er nyopprettet og er under bearbeidelse.)