Årsmøte 2009

DIVERSE DOKUMENTER

VEDR. ÅRSMØTE 2009

Innkalling til årsmøte 2008 (Klikk lenken)

Årsberetning 2008  (Kllikk lenken)

Resultatregnskap 2008  (Klikk lenken)

Balanseregnskap 2008   (Klikk lenken)

Styrets forslag til budsjett 2009   (Klikk lenken)

Revisorberetning 2008  (Klikk lenken)

Årsmøteprotokoll (Klikk lenken)