Årsmøte 2010

DIVERSE DOKUMENTER

VEDR. ÅRSMØTE 2010                        

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2010 (Klikk på lenken)

ÅRSBERETNING 2009 (Klikk på lenken)

RESULTATREGNSKAP 2009 (Klikk på lenken)

BALANSEREGNSKAP 2009 (Klikk  på lenken)

STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 (Klikk  på lenken)

REVISORBERETNING 2009 (Klikk på lenken)

ÅRSMØTEPROTOKOLL (Klikk på lenken)