Hjem >
 Hjemmesiden til


Bånkall Gårds Venner

FAMILIEDAG 16. juni 2019.

Søk Bånkall på Facebook for

mer informasjon!

          

                           

"Bånkall Gårds Venner" (stiftet 4/6-1998) er en støtteforening som ønsker å skape et positivt bilde av Bånkall Gård

og arbeider for å restaurere og vedlikeholde kulturlandskapet. Foreningen vil utforme forslag

og ideer til aktiviteter og selv stå for, eller hjelpe til ved, ulike arrangementer på gården.