Hjem >




 Hjemmesiden til


Bånkall Gårds Venner


Familiedag på Bånkall Gård

Søndag 14. juli 2020



AVLYST PÅ GRUNN AV

KORONAVIRUS

 




 





          

                           

"Bånkall Gårds Venner" (stiftet 4/6-1998) er en støtteforening som ønsker å skape et positivt bilde av Bånkall Gård

og arbeider for å restaurere og vedlikeholde kulturlandskapet. Foreningen vil utforme forslag

og ideer til aktiviteter og selv stå for, eller hjelpe til ved, ulike arrangementer på gården.