Hjem > Andre aktuelle sider > Nytt medlem

                    NYTT MEDLEM I BÅNKALL GÅRDS VENNER

                                  Bånkall Gård.bmp

 

ADRESSEENDRING: (Ved flytting) og NYE MEDLEMMER

Medlemsnr.:....... (Brukes ved flytting)  

Fornavn: ......................... Etternavn:..................... (Bruk blokkbokstaver)

Adresse: .......................................... Født:..........  E-post:........................

Postnummer:...........                      Poststed: .................... Tlf.p: .................

           Bankgiro blir sendt ut etter innsendelse av denne slipp.

           (Priser: Privat 100,-, Familie 150,- og Org. og bedrifter 300,- pr. år.)

Sendes Bånkall Gårds Venner Postb. 90, Stovner  0913 Oslo