Hjem > Leie av Bånkall Gård

                         

                           Bånkall Gård.bmp

 

                VEDR. LEIE AV BÅNKALL GÅRD

           Venneforeningen har ingenting med utleie av lokalene

                                             på Bånkall Gård.

 

              Når det gjelder leie kontakt

              Husholder Kari Andresen

              på Bånkall Gård med tlf.nr: 479 01889

              på e-post adresse:

              kaandr2@online.no